logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10045. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de desembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 12 d’abril de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Sr. Josep Lluís Ballester Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Donació de la col·lecció bibliogràfica de la família Ballester Mortes 02.03.2011 30.11.2011 n. e.

Palma, 12 de desembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas