logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10044. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de desembre de 2011 per la qual es fa pública la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat.

Faig publicar la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, que figura a l’annex amb indicació de cos, escala, categoria, especialitat, vinculació i situació administrativa, perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas