logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10021. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de novembre de 2011 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d’alumnat col·laborador del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2011-12.

Codi Nre. de places Edifici Alumnes seleccionats Tutor/a
SBD1 1 Ramon Llull (horabaixa) Mario Valera Pozo Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD2 1 Mateu Orfila i Rotger (matí) Lluís Bernat Esteva Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD3 1 Gaspar Melchor de Jovellanos (matí) Carles Taberner Moll Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD4 1 Gaspar Melchor de Jovellanos (horabaixa) Cristina Burdeus Marroig Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD5 1 Guillem Cifre de Colonya (matí) Vanesa Lomas Pascual Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD6 1 Anselm Turmeda (matí) Catalina Rigo Mulet Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD7 1 Anselm Turmeda (horabaixa) Llorenç Bonet Linares Director del Servei de Biblioteca i Documentació
  • Aquest resultat es farà públic al FOU.
  • Les places que es declarin desertes poden ser objecte d’una nova convocatòria.
  • Els alumnes seleccionats quedaran inscrits, mentre duri la col·laboració, al Servei de Biblioteca i Documentació i sota la responsabilitat del director.
  • En acabar, els alumnes rebran un certificat de la condició d’alumne col·laborador.
  • Per rebre la borsa d’ajut a l’estudi, l’alumne col·laborador ha d’haver presentat al director del Servei de Biblioteca i Documentació dins el mes de novembre de 2011 una fotocòpia del DNI i les dades bancàries d’un compte corrent del qual sigui titular.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas