logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10000. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Fundació Museu Regional d’Artà Gemma I. Turnes (vicerectora d’Investigació) Col·laboració en matèria de posada en marxa d’un pla de difusió web del Museu 6.372 euros 13.09.2011 14.10.2011 Vint-i-quatre mesos
Fundació Museu Regional d’Artà Gemma I. Turnes (vicerectora d’Investigació) Creació d’un catàleg virtual de les peces de la col·lecció arqueològica del Museu 2.850 euros 13.09.2011 14.10.2011 Vint-i-quatre mesos
Ajuntament de Felanitx Gemma I. Turnes (vicerectora d’Investigació) Modificació de la clàusula quarta del conveni amb ref. 0383, signat el 05.12.2000 06.09.2011 18.10.2011 Campanya de 2011
Conselleria d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Rabat Maria Juan (vicerectora d’Estudiants) Pràctiques de l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària 13.09.2011 15.09.2011 Dos anys, renovable automàticament

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas