Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Estudiants i docència de grau

Títol Descripció Data de publicació
XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament, curs acadèmic 2023-24 Inici de la XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc ... 18/10/2023 12:47
XX Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per a la transformació social - 2024 Bases de la XX Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per a la transformació social - 2024 28/02/2024 14:35
XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al desenvolupament, any 2024 Publicació de la XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al ... 06/02/2024 8:44
V Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG, TFM i tesis doctorals de la UIB V Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG, TFM ... 05/09/2023 13:54
Resolució per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i de pendents d’esmenar presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i de pendents d’esmenar presentades en el ... 09/04/2024 15:11
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 9 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de les sol·licituds admeses i les pendents d’esmenar presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el segon semestre de l’any acadèmic 2024-25 Resolució per la qual es fa pública la relació provisional de les sol·licituds admeses i les pendents d’esmenar presentades en ... 09/04/2024 13:37
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 22 d’abril de 2024 per la qual es fa pública la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis curs ... 22/04/2024 11:47
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 11 de desembre de 2023 per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució del dia 11 de desembre de 2023 per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses ... 11/12/2023 14:04
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 11 de desembre de 2023 per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses presentades en el marc de la convocatòria del programa de Convenis d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024-25. Resolució del dia 11 de desembre de 2023 per la qual es fa pública la relació provisional de sol·licituds admeses ... 11/12/2023 13:58
Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 10 de gener de 2024 per la qual es fa pública la relació provisional de places adjudicades en el marc de la convocatòria del programa ERASMUS+ KA131 Estudis de la Universitat de les Illes Balears per a mobilitats durant el curs acadèmic 2024- 25 Resolució del Servei de Relacions Internacionals del dia 10 de gener de 2024 per la qual es fa pública la ... 10/01/2024 11:40