XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al desenvolupament, any 2024

  • Títol XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al desenvolupament, any 2024
  • Descripció Publicació de la XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al desenvolupament durant el curs acadèmic 2023-24.
  • Categories Beques, premis i ajuts   Cooperació i solidaritat   Estudiants i docència de grau   Estudiants i docència de postgrau   Informació pública   Mobilitat i internacionalització   Personal-PAS  
  • Emissor Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
  • Data de publicació 06/02/2024 8:44
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència
26/03/2024 10:59 Canvis realitzats en els camps següents: annexos . Descarrega
Còpia autèntica
26/03/2024 11:02 Canvis realitzats en els camps següents: annexos . Descarrega
Còpia autèntica