FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
Llistat complet dels Fulls Oficials de la UIB agrupats per cursos acadèmics

Us comunicam que dels FOU núm. 1 al 73 només estan enllaçats els acords de les disposicions generals.
Si voleu consultar-ne la publicació completa, adreçau-vos a la Secretaria General (adreça electrònica: secretaria.general@uib.es). Gràcies


FOUs posteriors

Any XXXI Curs 2015-2016
Any XXX Curs 2014-2015
Any XXIX Curs 2013-2014
Any XXVIII Curs 2012-2013
Any XXVII Curs 2011-2012
Any XXVI Curs 2010-2011
Any XXV Curs 2009-2010
Any XXIV Curs 2008-2009
Any XXIII Curs 2007-2008
Any XXII Curs 2006-2007
Any XXI Curs 2005-2006
Any XX Curs 2004-2005
Any XIX Curs 2003-2004
Any XVIII Curs 2002-2003
Any XVII Curs 2001-2002
Any XVI Curs 2000-2001
Any XV Curs 1999-2000
Any XIV Curs 1998-1999
Any XIII Curs 1997-1998
Any XII Curs 1996-1997
Any XI Curs 1995-1996
Any X Curs 1994-1995
Any IX Curs 1993-1994
Any VIII Curs 1992-1993
Any VII Curs 1991-1992
Any VI Curs 1990-1991
Any V Curs 1989-1990
Any IV Curs 1988-1989
Any III Curs 1987-1988
Any II Curs 1986-1987
Any I Curs 1985-1986
 
© 2019 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A