logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9338. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2010 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d’alumnat col·laborador del tipus b) per al curs 2009-2010.

Codi

Nre. de places

Alumnes seleccionats

Tutor/a

AC0901

1

Pinya Llinàs, Paula Maria

Nicolau Dols Salas

AF0901

1

Vera Rigo, M. Antònia

Antoni Sureda Gomila

AF0902

1

Capó Fiol, Xavier

Antoni Pons Biescas

AF0903

1

Roig Capó, Antoni

Josep Antoni Tur Marí

BM0901

1

Vergara Marí, Vanessa

Joan Ribot Riutort

CD0901

1

Gayà Coll, Aina

Berta Artigas Lelong

CD0902

1

Vaquero Mas, Antoni

Berta Artigas Lelong

CD0903

1

Costa Pérez, Cristian

Berta Artigas Lelong

CU0901

2

Gené González, Rosa
Llabrés González, Cristina

Nicolau Dols Salas

DC0901

1

Vera Barceló, Mireia

Sebastià Serra Busquets

DC0902

1

Vicens Martorell, Magdalena

Sebastià Serra Busquets

DT0901

10

Alarcón Pavón, Roberto
Bonnín Sans, Joan Enric
García Fernández, Diana
García Ortiz, Raúl
Gomila March, Catalina de Loreto
Munar Bonnín, Marina
Ramis Guarinos, Sílvia
Rosselló Canals, Margalida
Soler Vallespir, Marc
Ferrer Garcia, Pere

Miquel Jesús Roca Adrover
Francesca Molinos Homar

EE0901

1

Deserta

Margalida Payeras Llodrà
David Pons Florit

EE0902

1

Deserta

Margalida Payeras Llodrà
David Pons Florit

EE0903

1

Ramis Ochogavia, Francesca

Margalida Payeras Llodrà
Francesc Oliver Rullan

EE0904

1

Garcia Verd, Teresa

Margalida Payeras Llodrà
M. Antònia Garcia Sastre

EE0905

1

Berrio Penylate, Louise

Margalida Payeras Llodrà
Marc Escrihuela Villar

EU0901

1

Moreno Torres, Maribel

Antonio Bernat Vistarini

FC0901

20

Abreu Alfaya, José
Alhama Gil, Sonia
Castillo Ferrer, Margalida
Grisbach, Esther
Hidalgo Murillo, Susana
Llabrés Torrens, Maria Magdalena
Llopis Corró, Marina
López Titos, M. Eugènia
Moragues Quiroga, Josep Francesc
Pérez Ripoll, Marta
Pomar Capó, Andrea
Pons Hernández, Lluís
Puigserver Ferrà, Maria del Mar
Rigo Adrover, Miquel
Rodríguez Vives, Marina
Salado Calvo, Francisca
Santandreu Garcia, Maria del Mar
Saz Pérez, Fabio
Serrano Bengoechea, Alba
Sitges Riera, Joan

Antoni Miralles Socias
Francesca Molinos Homar

FE0901

1

Servera Sitjar, Joan

Pere Palou Sampol

FP0901

1

Reus Sintes, Beatriu

M. del Carme Ramis Palmer

FP0902

1

López-Tello Fernández, Araceli

M. del Carme Ramis Palmer

IF0901

2

Clar Canet, Sara
Cuéllar López, Nasly Juliet

Iosune Salinas Bueno

IF0902

2

Rosales Viladrich, Gerard
Bea Palmer, Cristina

Concepció Zaforteza Lallemand

OM091

1

Radó Cervera, Ronnie

M. del Carme Orte Socias

OS0901

1

Estévez Thatcher, Elisa

M. Antònia Carbonero Gamundí

PC0901

1

Pomar Amer, Miquel

Nicolau Dols Salas

RI0901

5

Gelabert Palmer, Marta
Guardia Riaño, Nieves
Roza Amengual, Laura N.
Rul·lan Solana, Francesc
Moreno Lorenzo, Maria del Mar

C. Nativitat Juaneda Sampol

RI0902

2

Bosch Breitfeld, Alexia
Estelrich Sabater, Miquel

C. Nativitat Juaneda Sampol

SG0901

1

Deserta

Magdalena Gianotti Bauzà

SH0901

1

Dionisio Moles, Laura

Enric Munar Roca
Camilo José Cela Conde

SI0901

6

Blázquez Gutiérrez, Noelia
de la Fuente Mascaró, Ester
García Baca, Nélida
Ríos Bauzà, Cristina
Tirado Castellanos, Alba María
Trias Magraner, Laura

Martí Xavier March Cerdà

SL0901

1

Rigo Garcia, Laura

Ramon Bassa i Martín

SL0902

1

Font Roca, Carme

Ramon Bassa i Martín

SL0903

1

Deserta

Ramon Bassa i Martín

SL0904

2

Vidal Bosch, Mireia
Molina Riera, Joan Antoni

Ramon Bassa i Martín

SL0905

1

Fuster Amengual, Natàlia

Ramon Bassa i Martín

 • Aquest resultat es farà públic al FOU.
 • Les places que es declaren desertes no seran objecte d’una nova convocatòria.
 • Els alumnes seleccionats quedaran inscrits, mentre duri la col·laboració, a la unitat administrativa o el servei que ha convocat la plaça i sota la responsabilitat del professor tutor.
 • En acabar, els alumnes rebran un certificat de la condició d’alumne col·laborador.
 • Per rebre la borsa d’ajut a l’estudi, l’alumne col·laborador, un cop acabada la tasca, ha de presentar a l’Oficina de Suport a la Recerca com a màxim fins al 15 d’octubre de 2010:
  • un informe favorable del tutor
  • una fotocòpia del DNI
  • les dades bancàries del compte corrent del qual és titular

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas