logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8875. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual es modifica l’Acord normatiu 5771/2002, de 24 de juny, pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

A proposta del Consell de Direcció del dia 9 de desembre de 2008 i d'acord amb el que preveuen els articles 21.2.14 i 95.3 dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de modificar l'Acord normatiu 5771/2002, de 24 de juny, pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB). La modificació consisteix a canviar l’estructura del centre esmentat en el sentit de substituir la referència a divisions per àrees funcionals:

El CTI@UIB serà format per quatre àrees funcionals:

  1. L’àrea de sistemes té encarregat el disseny, seguiment i administració de la infraestructura de sistemes informàtics corporatius de la Universitat i del programari de base.
  2. L’àrea de xarxes i comunicacions té com a objectiu fonamental dissenyar, supervisar i mantenir tota la infraestructura telemàtica per tal de proporcionar l’accés als serveis i recursos en xarxa.
  3. L’àrea d’enginyeria de software és l’encarregada de l’anàlisi, el disseny, el desenvolupament i la distribució del programari corporatiu i dels sistemes d’informació.
  4. L’àrea d’atenció a l’usuari té com a objectiu principal actuar com a finestreta única per als usuaris i promoure la qualitat dels serveis que proporciona el CTI@UIB.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas