logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 11 de gener de 2008
Consell de Govern

8285. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2007 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de dos departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern aprova la proposta que es detalla:

 1. Departament de Biologia
  Dotar:
  1 CU. Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular.
  Desdotar (si escau, en el moment que quedi vacant):
  1 TU. Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular (010411).
 2. Departament de Física
  Dotar:
  1 CU. Àrea de coneixement: Física de la Terra.
  Desdotar (si escau, en el moment que quedi vacant):
  1 TU. Àrea de coneixement: Física de la Terra (102202).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas