logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 11 de gener de 2008
Consell de Govern

8284. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2007 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 21.2.8, 108.1 i 108.2 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detallen a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

06 ECONOMIA DE L’EMPRESA
Codi Places Àrea de coneixement Operació Cost
.060386 As. 6 Economia Financera i Comptabilitat Modificació dedicació: 6 h > 3 h. Suprimir 4 h a càrrec de 060350. Dotació 1 h a càrrec de 0603110 0,00
.0603113 As. 4 Economia Financera i Comptabilitat Modificació dedicació: 4 h >6 h. Suprimir 1 h a càrrec de 0603110. Dotació 3 h a càrrec de 060350 0,00
.060366 As. 6 Economia Financera i Comptabilitat Suprimir 2 h a càrrec de 0603105 0,00
EE 1 As. 3 Economia Financera i Comptabilitat Dotació a càrrec de 0603105 + CONCURS 0,00
TOTAL   0,00
16 INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Codi Places Àrea de coneixement Operació Cost
IiF 1 P. contr. dr. Fisioteràpia Dotació 43.864,89
.160942 P. col. Fisioteràpia Desdotació quan es cobreixi IiF 1 -39.275,06
.160924 As. 3 Fisioteràpia Desdotació -5.187,39
TOTAL   -597,56

Palma, 19 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas