FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XV
Núm. 176
Divendres, 14 d'abril de 2000
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

4953. ACORD EXECUTIU del dia 7 de març de 2000 pel qual es canvia el nom del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Comunicacions pel de Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia.

D'acord amb el que preveu l'article 75.2 de l'Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, (FOU núm. 56, de 28 de febrer de 1991), el Consell Executiu, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de canviar el nom del Laboratori de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions pel de Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de març de 2000
El Rector, LlorenÁ Huguet


Rectorat

Acords que fan referència a aquest.