FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIV
Núm. 151
Divendres, 16 d'octubre 1998
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
4215 ACORD EXECUTIU del dia 13 d'octubre de 1998 pel qual s'estructuren en seccions els Serveis Cientificotècnics.

Considerant l'actual estructuració departamental i de serveis, vista la necessitat de prendre mesures que permetin un millor funcionament dels Serveis Cientificotècnics, tenint en compte el que disposen els articles 72 i 73 de l'Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i perquè el servei esmentat s'organitzi en seccions, el Consell Executiu del dia d'avui ha acordat que els Serveis Cientificotècnics s'estructurin en les seccions següents: Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques, Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques, Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia i Laboratori de Tecnologies Marines.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d'octubre de 1998
El Rector, Llorenç Huguet


Acords que fan referència a aquest.