logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14996. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2023 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 14 de juny de 2023.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 14 de juny de 2023, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4457

 

Consell Social de la UIB i Consell de les Illes Balears del Moviment Europeu (CIBAME)

 

Jaume Carot (Rector)

 

Treballar i col·laborar per la integració europea

 

 

3/5/2023

 

29/6/2023

 

Quatre anys, prorrogable per un període addicional de quatre anys

 

 

4465

 

Ajuntament de Montuïri

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la sisena fase de la incorporació de l’arxiu municipal de Montuïri a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears

 

12.105 euros

 

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4467

 

Ajuntament de Campanet

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la sisena fase de la incorporació de l’arxiu municipal de Campanet a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears

 

30.800 euros

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4469

 

Ajuntament de Mancor de la Vall

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la segona fase de la incorporació de l'arxiu municipal de Mancor de la Vall a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears, i la digitalització i preservació de la seva documentació

 

11.030 euros

 

17/5/2023

 

28/6/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4470

 

Ajuntament de Porreres

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la tercera fase de la incorporació de l'arxiu municipal de Porreres a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears, que es concreta en la descripció, organització i catalogació del fons Cambra Agrària i de la part del fons municipal que no s'havia localitzat als inventaris anteriors, i la millora del tractament arxivístic, digitalització, preservació i difusió en obert de les sèries «Registre Civil» «Padrons d’habitants» i «Amillaraments» de l’arxiu municipal de Porreres, sobre la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears

 

20.000 euros

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4471

 

Ajuntament de Puigpunyent

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la segona fase de la incorporació de l'arxiu municipal de Puigpunyent a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears, la qual es concreta en la catalogació de la part no inventariada de l’arxiu històric de Puigpunyent i la segona fase de digitalització i difusió en línia del fons municipal, en accés obert, i preservació a llarg termini dels documents digitalitzats a través de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears

 

13.040 euros

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4472

 

Ajuntament de Santa Margalida

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realització de la segona fase de la incorporació de l'arxiu municipal de Santa Margalida a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears, que es concreta en la catalogació informatitzada de la part no inventariada de l’arxiu històric de Santa Margalida, i la segona fase de digitalització del fons municipal i difusió en línia, en accés obert, i preservació a llarg termini dels documents digitalitzats a través de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears

 

24.000 euros

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4473

 

Ajuntament de Santa Maria del Camí

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Realitzar la quarta fase de la incorporació de l'arxiu municipal de Santa Maria del Camí a la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears, la qual es concreta en l’organització, la millora del tractament arxivístic, digitalització, preservació i difusió en obert de la sèrie «Llibres de talles generals» de l’arxiu municipal de Santa Maria del Camí, sobre la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears

 

9.125 euros

 

17/5/2023

 

30/5/2023

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

4476

 

Associació Espanyola contra el Càncer (AECC)

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Regular el règim jurídic pel qual l’associació concedeix el finançament (clàusula quarta) per al projecte que es durà a terme a la UIB, així com tot el conjunt de drets i obligacions que regularan la relació entre les parts per assegurar l’ús correcte del finançament i el compliment del projecte

 

111.573,61 euros

 

 

17/5/2023

 

15/6/2023

 

Del 16/11/2023 al 15/11/2026

 

4477

 

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 

Lorenza Carrasco Martorell (vicerectora d’Innovació i Transformació Digital)

 

Concretar els compromisos que assumeixen la Conselleria i la UIB en relació amb la creació de la Càtedra de la Insularitat durant el seu primer any

 

132.000 euros

 

22/5/2023

 

25/5/2023

 

31/12/2024