logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13856. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat 13759/2020, de 18 de novembre, per la qual es fa pública la composició actualitzada dels departaments i del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat.

Advertits d’uns errors comesos al text de la Resolució del Rectorat 13759/2020, del dia 18 de novembre, per la qual es fa pública la composició actualitzada dels departaments i del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat (annex I), tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

«Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

                                                                 Àrea de coneixement                      Categ.

»[...]

»Aguilar Mediavilla, Eva (subdirectora)    Psicologia Evolutiva i de l’Educació      TU

»[...]

»Sureda Negre, Jaume                               Didàctica i Organització Escolar          CU

[...]».

Ha de dir:

«Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

                                                                 Àrea de coneixement                       Categ.

»[...]

»Aguilar Mediavilla, Eva                            Psicologia Evolutiva i de l’Educació     TU

»[...]

»Sureda Negre, Jaume (subdirector)         Didàctica i Organització Escolar         CU

[...]».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de febrer de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet