logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13850. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2021 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) a la Mesa del Claustre.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió extraordinària per elegir els representants, entre altres processos electorals, dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) a la Mesa del Claustre, d'acord amb el que preveu l'article 4 del Reglament del Claustre constituent.

Vocal representant dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) a la Mesa del Claustre (article 34.2 normativa electoral)

Titular

  1. Llabrés Grau, Miquel

Suplents

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet