logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13816. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d’alumnes col·laboradors del tipus b) per a l’any acadèmic 2019-20.

Plaça

Crèdits

N. de places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Cristina Redondo Vidal

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Laura Magre Cànaves

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Pere Joan Femenia Sastre

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Joan Josep Estrany Celià

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Vanessa Nadal Trinidad

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Joan Josep Estrany Celià

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Joan Miquel Mas Salom

ARQ001

6

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Joan Miquel Mas Salom

CADPA001

6

1

M. del Carme Orte Socias

María Arredondo Garcia

DIR002

6

3

Antonio Fernández Coca

Xavier López Obrador

DIR002

6

3

Antonio Fernández Coca

María de la Vega Ferrà

DIR002

6

3

Antonio Fernández Coca

David Oña López

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Elvira Cardona Cànaves

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Gabriel Escarrer Garau

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Marina Malondra Garcia

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Tania Bernabé Rodríguez

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Álvaro Velázquez Martínez

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Joana Emilia Garau Simón

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Maria de la Pau Abrines Pons

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Naiara Marín Lozano

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Miquel Cantallops Palmer

DLAB001

6

20

Francesca Molinos Homar

Carme Bernat Pérez

DLAB002

3

4

Balbina Nogales Fernández

Maria Francisca Crespí Bennàsar

DLAB002

3

4

Balbina Nogales Fernández

Bàrbara Amengual Frau

DLAB002

3

4

Balbina Nogales Fernández

Maria Francisca Perelló Bergas

DLAB002

3

4

Balbina Nogales Fernández

Maria Francisca Crespí Bennàsar

DLAB003

6

1

Balbina Nogales Fernández

Pamela Jael Colman Vega

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Guillem Puigserver Miralles

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Keila Andrea Viloria Díaz

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Tània Llaneras Monserrat

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Keila Andrea Viloria Díaz

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Maria Frontera Bergas

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Bartomeu Adrover Vila

DTEC001

6

12

Francesca Molinos Homar

Alícia Nadal Salas

EPS002

6

7

Lorenza Carrasco Martorell

Joan Lladó Martorell

EPS002

6

7

Lorenza Carrasco Martorell

Miguel Vinaixa Fernández

EPS002

6

7

Lorenza Carrasco Martorell

Andreu Reviriego Martorell

EPS002

6

7

Lorenza Carrasco Martorell

Artem Rudenko Rudenko

EPS002

6

7

Lorenza Carrasco Martorell

Carlos García Calderón

EPS003

3

3

Lorenza Carrasco Martorell

Joana Cáceres Moyà

FEE003

6

1

José María Carretero Gómez

José Antonio Luque López

FE003

6

4

Joan Jordi Muntaner Guasp

Noèlia Gomila Moriel

FE003

6

4

Joan Jordi Muntaner Guasp

Pau Roig Mas

FE003

6

4

Joan Jordi Muntaner Guasp

Soraya El Boutaybi Mohamed

FIF002

6

1

Juan Carlos Fernández Domínguez

Marc Bettens Capó

FM001

6

1

Maria Pilar Roca Salom

Raquel Romero Vidal

GNC001

6

1

Josep Antoni Tur Marí

Raquel Punzano Alameda

LAF002

6

1

Antoni Pons Biescas

Juan Manuel Humbert Garcia

LICLE001

6

1

Lluís Barceló Coblijn

Antoni Caldentey Gelabert

LIDIB001

6

1

Margalida Capellà Roig

Jilin Ye Lin

LIDIB002

6

1

Margalida Capellà Roig

Nerea Helena Bilbao Roldán

LIFAC001

6

1

M. del Carme Orte Socias

Mireia Sandra Bernaldo Martorell

LIFAC004

3

1

M. del Carme Orte Socias

Emmanuelle Gelabert Mayol

OCDS001

6

1

Antoni Aguiló Pons

Álvaro Sánchez Robles

PORT006

3

1

Caterina Mercè Picornell Belenguer

Lidia Pérez Pérez

PRCA001

6

2

Ana Belén Petro Balaguer

Marta Miranda Garrido

PRCA001

6

2

Ana Belén Petro Balaguer

Sahara Méndez Manchón

SUAP001

6

1

Mateu Servera Barceló

Maria Magdalena Rosselló Vaquer

UOM001

6

2

Antoni Gamundí Gamundí

Neus Llompart Porcel

UOM001

6

2

Antoni Gamundí Gamundí

Claudia Vargas Ramón

UOM003

6

3

Antoni Gamundí Gamundí

Isabel Maria Pons Allès

UOM004

6

1

Antoni Gamundí Gamundí

Maria Concepció Bonany Pages

VE002

6

1

Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

Maria Antònia Perelló Rosselló

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet