logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13799. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3897

 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Pròrroga del conveni per a la creació de la Càtedra Mário Cesariny signat el 10/03/2017 (ref. 3352)

 

5.000 euros

 

11/02/2020

 

18/02/2020

 

A partir del mes de març de 2020 i fins al 31/12/2023