logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13800. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 29 de setembre de 2020.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3950

 

Universitat de Trento

 

 

EDUIB

 

 

Establir les condicions generals de col·laboració per al desenvolupament de tesis doctorals en règim de cotutela internacional

 

­–

 

28/07/2020

 

16/12/2020

 

Termini màxim de quatre anys