logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13779. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de representants dels estudiants per estudis elegits per al Consell d’Estudiants de la Universitat.

Mitjançant l’Acord executiu 13700/2020, de 10 de novembre, es varen convocar eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat (FOU extr. núm. 504, d’11 de novembre) per al dia 17 de desembre de 2020.

L’article 34.2 de la normativa electoral i el punt 13 de l’annex de l’Acord executiu 13700/2020, estableixen que si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

La Comissió Electoral de la Universitat, un cop revisades les candidatures presentades, es va assabentar que s’ha presentat un nombre de candidatures igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, per la qual cosa no serà necessari fer eleccions el dia 17 de desembre de 2020. Així mateix, es varen proclamar, provisionalment, els candidats presentats.

Un cop transcorregut el termini per presentar reclamacions a la proclamació provisional de candidatures sense que se n’hagi presentat cap i atès que s’han cobert els llocs que s’havien de cobrir sense necessitat de fer cap elecció, en virtut de les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, acord de fer pública la relació de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat, sense necessitat que tingui lloc la votació del proper 17 de desembre.

Administració d’Empreses (4)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Baos Darder, Maria

Biologia (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Mas Lizón, Alejandro (IDEES)

Bioquímica (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Dret (3)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Cerdà Fullana, Antoni (IDEES)

Economia (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Soler Vives, Josep

Edificació (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Infantil (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Primària (3)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Educació Social (2)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Peña de la Fuente, Azahara (IDEES)

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Informàtica (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Enginyeria Telemàtica (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Estudis Anglesos (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Filosofia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Física (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Martínez Rodríguez, Diego

Fisioteràpia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Geografia (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Història (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Història de l'Art (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Infermeria (2)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Sebastián Hernández, Raquel (IDEES)

Llengua i Literatura Catalanes (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Llengua i Literatura Espanyoles (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Riera Bosch, Rosa

Matemàtiques (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Medicina (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Pedagogia (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Roig Mas, Pau (IDEES)

Psicologia (2)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Química (1)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Chávez Romero, Michael Jordan

Relacions Laborals (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Treball Social (1)

No s’hi ha presentat cap candidat.

Turisme (3)

Titular (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. Martínez Martínez, Julio César

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat) (5)

Titulars (article 34.2 de la normativa electoral):
 1. González Maya, Pablo
 2. Pons Natta, Xavier
 3. Pujol Alemany, Gabriel
 4. Valera Pozo, Mario

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet