logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13760. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat.

Faig publicar la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, que figura a l’annex amb indicació de cos, escala, categoria, especialitat, vinculació i situació administrativa, perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet