logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 495 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de març de 2020
Rectorat

13465. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de març de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de març de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3830

 

Escola de Turisme de Balears, SL

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Formalització de la finalització de la vigència del conveni d’adscripció signat entre les parts i regulació i ordenació de la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears

 

 

10/9/2019

 

3/3/2020

 

Des de la implantació del nou centre adscrit a la Universitat Antonio de Nebrija i fins a la finalització de l’any acadèmic 2025-26