logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13246. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 13204/2019, de 3 de setembre, per la qual es nomena el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Física amb efectes retroactius.

Advertits de l’error comès al cos de la Resolució del Rectorat 13204/2019, de 3 de setembre, per la qual es nomena el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Física amb efectes retroactius, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu: «nomèn el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Química», ha de dir: «nomèn el senyor Francisco Mas Ynarejos investigador col·laborador del Departament de Física».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet