logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13240. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus b) per al curs 2018-19.

Plaça

Crèdits

Nre. de places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Nina Laming López

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Catalina Bisbal Castañer

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Margarita Grimaldos Vich

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Marina Alomar Calls

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Iván Mendoza Peña

ARQ001

12

6

Jaume M. Garcia Rosselló

Alba Francesca Jaume Lirola

DIR002

9

2

Antonio Fernández Coca

Aida Martín Reina

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Elisa Díaz Grijuela

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Maria de la Vega Ferrà

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Aida Juan Bals

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Sakia El Ouardi El Ouardi

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Laura Bravo Quero

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Saúl Ferrández Sempere

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Naomi Arbona Sampol

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Roberto Adrián Alonso Hermo

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Laura Vidal Ribeiro

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Tomeu Capó González

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Josep Amengual Segura

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Agostina Ailin Herrero Sotelo

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Marina Llabrés Tugores

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Daniel Gómez Ortiz

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Miriam Cobo López-Páez

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Maria Gili Mas

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Antonio Angulo Valiente

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Pere Aguiló Nicolau

DLAB001

12

20

Francesca Molinos Homar

Fàtima Mfakker Fuster

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Ramon Bibiloni Mulet

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Andrea Segura Garcia

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Ariadna Lagunas Cerdà

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Maria Verdú Nogareda

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Ana Pedrosa Gálvez

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Lluc Josep Crespí Castanyer

DTEC001

12

12

Francesca Molinos Homar

Lucía Carvajal Martínez

EPS003

6

1

Gabriel Cardona Juanals

Antoni Torner Vilches

FE002

6

1

Daniel Adrover Roig

Rosendo Julián Serrano Varón

FM001

6

2

Maria Pilar Roca Salom

Antonio José Navarro González

FM001

6

2

Maria Pilar Roca Salom

Raquel Romero Vidal

IAC3001

6

1

Alícia Magdalena Sintes Olives

Alícia Calafat Jaso

IEHM007

6

2

Rosa M. Calafat Vila

Catalina Amengual Ripoll

IEHM007

6

2

Rosa M. Calafat Vila

Bernat Prats Ramis

LAF001

6

1

Josep Antoni Tur Marí

Raquel Soriano López

LICLE001

6

1

Lluís Barceló Coblijn

Jorge Hoyos González

LRA001

6

1

Antoni Borràs López

Santiago Quesada Bonet

PORT006

6

2

Caterina Mercè Picornell Belenguer

Esperança Serra Vallespir

PORT006

6

2

Caterina Mercè Picornell Belenguer

Maria Esperança Colom Oliver

SAFE001

6

1

Pere A. Borràs Rotger

Josep Soler Vives

SAGA004

6

3

Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

Juan Esteve Quetglas

SRI001

6

1

Jaume Jesús Carot Giner

Aina Maria Cifre Pascual

UOM001

6

2

Antoni Gamundí Gamundí

Jinane Algafa Assarroulch

UOM003

6

3

Antoni Gamundí Gamundí

Paula Marquès Jover

UOM003

6

3

Antoni Gamundí Gamundí

Laura Morell León

UOM003

6

3

Antoni Gamundí Gamundí

Ana Martínez Martín

VE001

6

2

Antoni Gamundí Gamundí

Francisco Antonio Peris Luque

VE001

6

2

Antoni Gamundí Gamundí

Alba Maroto Blasco

VE004

6

2

Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

Adrián Blas Moreno Carreño

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet