logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13241. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus c) per al curs 2018-19.

Plaça

Crèdits

Nre. de places

Tutor/a

Alumnes seleccionats

IRIE004

6

1

Lucía Buil Legaz

María Martínez Beceiro

IRIE005

6

1

Joan Carles Pons Mayol

Francisco Alejandro Torres Juan

IRIE009

6

1

Antònia Mas Pichaco

Juan Martínez Carvajal

IRIE012

3

1

Catalina N. Juaneda Sampol

Adrián Montealegre Ballester

IRIE015

6

1

Joan Torrens Serra

Crist Alcázar Gajo

IRIE018

6

1

Gabriel Barceló Bauzà

Sergi Faura Gadea

IRIE019

3

2

Immaculada Riquelme Agulló

Antònia Maria Olmo Rigo

IRIE020

6

1

Jordi Sastre Serra

Nicolae Ciobu

IRIE025

6

2

Elisabeth Ripoll Gil

Alejandro Agustín Landaluce Cialdella

IRIE025

6

2

Elisabeth Ripoll Gil

Joan Rotger Pons

IRIE027

6

2

Lorenza Carrasco Martorell

Miruna Andreea Gheata

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet