logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13220. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d’octubre de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

3801

 

Universitat de Mòdena i Reggio de l’Emília

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

Desenvolupar projectes d’investigació i establir activitats de formació didàctiques i integrades

 

25/6/2019

 

6/9/2019

 

Tres anys, renovable

 

3817

 

Capítol de la Catedral de Mallorca

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

 

25/6/2019

 

19/7/2019

 

Mínim de quatre anys, renovable automàtica-ment

 

3820

 

Capítol de la Catedral de Mallorca

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

Creació de la Càtedra Seu de Mallorca

 

 

9/7/2019

 

10/9/2019

 

Quatre anys, prorrogable per un nou període de quatre anys