logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13218. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d'octubre de 2019 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2019, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3748

 

Universitat Autònoma Metropolitana

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural

 

5/2/2019

 

7/6/2019

 

Quatre anys, prorrogable

 

3749

 

Universitat Autònoma Metropolitana

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalització)

 

Intercanvi d’alumnes

 

5/2/2019

 

7/6/2019

 

Quatre anys, prorrogable