logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13217. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 d'octubre de 2019 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2018, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3672

 

Universitat de Girona

 

CEP

 

 

Doctorat interuniversitari en Turisme

 

 

3/7/2018

 

27/9/2019

 

30/9/2020