logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 480 - Any  XXXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Rectorat

13072. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 d'abril de 2019 per la qual es fan públics els resultats de les eleccions de representants sindicals a la Junta de Personal d'administració i serveis de la UIB i de l'elecció del president i de la secretària.

El passat 19 de març tingué lloc l’elecció dels representants sindicals a la Junta de Personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. Constituïda la Junta de PAS el dia 2 d’abril, la relació dels membres electes és la següent:

 • García Noval, Ricardo (STEI)
 • Coll Borràs, Laura (STEI)
 • Llompart Rigo, Enrique (secretari) (STEI)
 • de Ozollo Garcia, Maria Rosa (STEI)
 • Mañas Florit, Josep (STEI)
 • de Paco Martín, María Consuelo (STEI)
 • Jiménez Herranz, Juan Cristóbal (STEI)
 • López Torres, Maria (STEI)
 • Ramon Álvarez, Virgínia (presidenta) (UGT)
 • Núñez Carrillo, Ana (UGT)
 • Sánchez Tapia, María de los Desamparados (UGT)
 • Dols Amengual, Margalida (UGT)
 • Roig Figuerola, Miquel Antoni (UGT)
 • Mateu Alcover, Maria del Carme (UGT)
 • Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena Paloma (CCOO)
 • Prats Taberner, Pere (CCOO)
 • Clar Calafat, Francesca (CCOO)

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet