logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 476 - Any  XXXIV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 15 de febrer de 2019
Rectorat

13010. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12971/2018, d'11 de gener, per la qual es fa pública la relació definitiva de representants del grup B) (resta de personal docent) elegits per al Claustre de la Universitat.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 12971/2018, d’11 de gener, per la qual es fa pública la relació definitiva de representants del grup B) (resta de personal docent) elegits per al Claustre de la Universitat, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

«Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal (16) (article 34.2 de la normativa electoral)

»Titulars

»1. Cañas Lerma, Ana Josefa (8 vots)

»2. López Rodríguez, Sofía (7 vots)

»3. Esteller Corró, Àngels (6 vots)

»4. Gomila Albal, Marina (6 vots)

»5. Muntaner Mas, Adrià (6 vots)

»6. Valera Pozo, Mario (6 vots)                                 

»7. Cornelles Soriano, Miquel (5 vots)

»8. Esquerra Guerra, Lora (5 vots)

»9. Hernández Arenaz, Iñigo (5 vots)

»10. Nicolás Macedo, Demian (5 vots)

»11. Morell Tipper, Marc Andreu (5 vots)

»12. Romero Godoy, Rosalinda (5 vots)

»13. Barceló Bauzà, Gabriel (4 vots)

»14. Guillem Solà, Mireia (4 vots)

»15. Sánchez Marimon, Ester (4 vots)

»16. Cerdà Navarro, Antoni (3 vots)

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

«Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal (16) (article 34.2 de la normativa electoral)

»Titulars

»1. Cañas Lerma, Ana Josefa (8 vots)

»2. López Rodríguez, Sofía (7 vots)

»3. Esteller Cano, Àngels (6 vots)

»4. Gomila Albal, Marina (6 vots)

»5. Muntaner Mas, Adrià (6 vots)

»6. Valera Pozo, Mario (6 vots)                                 

»7. Cornelles Soriano, Miquel (5 vots)

»8. Esquerra Guerra, Lora (5 vots)

»9. Hernández Arenaz, Iñigo (5 vots)

»10. Macedo, Demian Nicolás (5 vots)

»11. Morell Tipper, Marc Andreu (5 vots)

»12. Romero Godoy, Rosalinda (5 vots)

»13. Barceló Bauzà, Gabriel (4 vots)

»14. Guillén Solà, Mireia (4 vots)

»15. Sánchez Marimon, Ester (4 vots)

»16. Cerdà Navarro, Antoni (3 vots)

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de gener de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet