logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 452 - Any  XXXII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 28 de juliol de 2017
Rectorat

12432. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 12274/2017, de 5 de maig, per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

Advertits de l’error comès a l’annex de la Resolució del Rectorat 12274/2017, de 5 de maig, per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu:

Professors

Departament/Institut

Professors convidats

Centre

País

Nivell

Dotació

Pere Antoni Borràs Rotger

Física

Ángel L. Plastino

Universitat Nacional de La Plata

Argentina

CU

3.025,75

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Professors

Departament/Institut

Professors convidats

Centre

País

Nivell

Dotació

Antoni Borràs Lopez

Física

Ángel L. Plastino

Universitat Nacional de La Plata

Argentina

CU

3.025,75

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet