logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 445 - Any  XXXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de març de 2017
Rectorat

12193. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de març 2017 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de febrer de 2017.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de març de 2017
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 3400

 Universitat Aristotèlica de Tessalònica

 

 Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau)

 

 Desenvolupar programes d’estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants i investigació

 7/2/2017

 15/12/2016

 Mínim de quatre anys, renovable automàticament