logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 427 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11745. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 11666/2016, de 12 de gener, per la qual es fa pública la composició dels representants titulars dels professors a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 11666/2016, de 12 de gener, per la qual es fa pública la composició dels representants titulars dels professors a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, concretament quant a la representació dels professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

«Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (quatre representants) 

»1. Dols Salas, Nicolau
»2. Mesquida Cantallops, Joan Antoni
»3. Picornell Belenguer, Caterina Mercè
»4. Pons Jaume, Margalida»

Ha de dir:

«Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (quatre representants)

»1. Dols Salas, Nicolau
»2. Mesquida Cantallops, Joan Antoni
»3. Picornell Belenguer, Caterina Mercè
»4. Corbera Pou, Jaume»

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de gener de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet