logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 427 - Any  XXXI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2016
Rectorat

11735. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2016 per la qual es nomena coordinadora dels estudis de la Facultat d'Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera la professora Elisabeth Valle Valle.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinadora dels estudis de la Facultat d’Economia i Empresa a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Elisabeth Valle Valle, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2016
El Rector,
Llorenç Huguet

 

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. degà de la Facultat d’Economia i Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.