logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11530. CORRECCIÓ d'error de la Resolució del Rectorat 11460/2015, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014.

Advertits de l’error comès a l’annex de la Resolució del Rectorat 11460/2015, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014, tot seguit s’indica la rectificació oportuna:

On diu:

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat Pavel Josep Safárik de Košice CEP Tesi doctoral en règim de cotutela internacional - 21/1/2014 7/4/2014 Mínim de cinc anys, prorrogable automàticament

Ha de dir (en cursiva el que s’ha modificat):

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data la signatura Vigència
Universitat Pavel Josep Safárik de Košice CEP Tesi doctoral en règim de cotutela internacional - 21/1/2014 7/4/2014 Mínim de quatre anys, prorrogable automàticament

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet