logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 419 - Any  XXXI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 25 de setembre de 2015
Rectorat

11506. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de setembre de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de març de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de març de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.es/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, SA (AENA) Jaume Carot (vicerector d’Investigació i Postgrau) Cooperació en programes d’investigació en els camps de la docència i la formació d’estudiants 24/2/2015 14/9/2015 Mínim de tres anys, renovable automàticament per períodes iguals

 

Palma, 22 de setembre de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet