logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11486. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la composició del Consell d’Edició d’Edicions UIB.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 7 de l’Acord executiu 8017/2007, de 26 de juny, pel qual s’aprova i es fa públic el Reglament d’Edicions UIB (FOU núm. 284, de 20 de juliol), he disposat de fer pública la composició del Consell d’Edició d’Edicions UIB.

Els membres que en formen part són:

 1. La vicerectora competent, com a presidenta.
 2. El director d’Edicions UIB.
 3. Sis membres més pertanyents a les àrees següents:
  • Humanitats: senyora Maria Isabel Ripoll Perelló (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a titular, i senyor Pere Rosselló Bover (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General), com a suplent.
  • Ciències socials: senyora Mercè Morey López (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a titular, i senyor Santos Urbina Ramírez (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), com a suplent.
  • Ciències jurídiques: senyor Antoni Planas Rosselló (Departament de Dret Públic), com a titular, i senyor Rafael Ramis Barceló (Departament de Dret Públic), com a suplent.
  • Ciències experimentals: senyor Javier Gulías León (Departament de Biologia), com a titular, i senyor José M. Escalona Lorenzo (Departament de Biologia), com a suplent.
  • Ciències de la salut: senyora Antonia Pades Jiménez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia), com a titular, i senyor Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia), com a suplent.
  • Ensenyaments tècnics: senyor Francesc A. Rosselló Llompart (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica), com a titular, i senyor Arnau Mir Torres (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica), com a suplent.
 4. La directora tècnica, que actua com a secretària.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet