logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11231. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de de desembre de 2014 per la qual es designa un integrant del Consell de l'Institut de Ciències de l'Educació.

Segons el que estableix l’article 4 de l’Acord normatiu 9320/2010, de 3 de febrer, pel qual es fa públic el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació (FOU núm. 326, de 19 de febrer), amb l’acord del Consell de Direcció, design la senyora Maria Pilar Roca Salom perquè s’integri al Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació en representació de la branca de coneixement de Ciències.

En conseqüència, la nova composició del Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació és la següent:

 1. La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, doctora M. Dolors Forteza Forteza.
 2. El director de l’ICE.
 3. El subdirector de l’ICE, en cas que n’hi hagi.
 4. L’administrador de centre adscrit a l’ICE.
 5. Cinc representants, corresponents a cada una de les branques de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura), elegits pel Consell de Govern:
  • Àrea d’Arts i Humanitats: doctora Joana Salazar Noguera (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica).
  • Àrea de Ciències: doctora Maria Pilar Roca Salom (Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
  • Àrea de Ciències de la Salut: doctor Miquel Bennàsar Veny (Dept. d’Infermeria i Fisioteràpia).
  • Àrea de Ciències Socials i Jurídiques: doctora Maria Tugores Ques (Dept. d’Economia Aplicada).
  • Àrea d’Enginyeria i Arquitectura: doctor Antonio Fernández Coca (Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica).
 6. El secretari de l’ICE, que actua a la vegada com a secretari del Consell.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet