logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11230. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de desembre de 2014 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Amengual Reus, Francisca M. 184 Edifici Ramon Llull CE (AS) C2 14 07-01-15 06-07-15
Barceló Mulet, Joana 99 Rectorat CG C2 18 30-12-14 29-06-15
Bermúdez de la Chica, M. Ángeles 5090 Edificis Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i Aulari CE (AS) C2 14 01-01-15 30-06-15
Cabanellas Seguí, Jerònia 126 Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca CG C2 16 28-12-14 27-06-15
Dols Amengual, Margalida 177 Edifici Ramon Llull CG C2 16 06-01-15 05-07-15
Domínguez Vázquez, Eduardo 5005 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE (TIC) C1 22 30-12-14 29-06-15
Espina Bonet, Isabel 882 Rectorat CG C2 14 01-01-15 30-06-15
Esteva Llodrà, Neus 179 Edifici Ramon Llull CG C2 16 01-01-15 30-06-15
Galmés González, Francisca 122 Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas CG C1 20 17-12-14 16-06-15
Gómara Prats, Yolanda< 2041 Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda CG C2 16 08-01-15 07-07-15
Gorrias Pons, Jesús 5186 Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca CG C1 21 01-01-15 30-06-15
Horrach Munar, Miquel 5185 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CG A2 25 01-01-15 30-06-15
Hidalgo Taltavull, Núria 2080 Seu de Menorca CE (AS) C1 23 01-01-15 30-06-15
Miralles Mas, Eulàlia 48 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C1 21 08-01-15 07-07-15
Núñez Carrillo, Ana Esperanza 60 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C2 16 01-01-15 30-06-15
Obrador Garcia, M. Gemma 58 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C2 16 01-01-15 30-06-1
Palou Obrador, Maria 5158 Institut de Ciències de l’Educació (ICE) CG C1 21 02-01-15 01-07-15
Pou Mas, M. Ignàsia 174 Rectorat CG C2 18 04-01-15 03-07-15
Sánchez Rodríguez, Susana 84 Servei de Nòmines i Seguretat Social CG C2 16 07-01-15 06-07-15
Sánchez Tapia, M. Desamparados 5084 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE (TIC) C1 22 30-12-14 29-06-15
Tovar Ortega, Ana 5043 Servei de Recursos Humans CG C2 16 01-01-15 30-06-15

CG: cossos generals
CE (AS): cossos específics altres serveis
CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions

Palma, 9 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.