logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Govern

11214. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 2014 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detalla a l'annex únic.

MODIFICACIÓ DE PLANTILLA (Consell de Govern 17/12/2014)

15 BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES DE LA SALUT
Codi Plaça Àrea de coneixement Operació Cost
150526 As. 3 h Fisiologia Modificació de dedicació de 3 h > 6 h. Dotació 3 h CONCURS 5.214,08
150160 As. 4 h Bioquímica i Biologia Molecular Modificació de dedicació de 4 h > 2,5 h. Desdotació 1,5 h -2.607,03
150172 As. 1 h Bioquímica i Biologia Molecular Modificació de dedicació d’1 h > 2,5 h. Dotació 1,5 h CONCURS 2.607,03
BFICS1 As. 3 h Bioquímica i Biologia Molecular   5.214,08
TOTAL 10.429,16
10 Física
Codi Plaça Àrea de coneixement Operació Cost
102130 Aj. dr. Física de la Matèria Condensada Desdotació a càrrec de 102128 0,00
FS1 Aj. Física de la Matèria Condensada Dotació a càrrec de 102128 CONCURS 0,00
Total 0

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet