logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10063. CORRECCIÓ d’errors de la Resolució del Rectorat 10016/2011, de 26 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 9627/2010, de 25 de novembre.

Advertits dels errors comesos per omissió a la Resolució del Rectorat 10016/2011, de 26 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 9627/2010, de 25 de novembre, tot seguit s’indiquen la rectificacions oportunes.

  1. S’introdueix la plaça SBD7 al resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2010-11, publicada mitjançant la Resolució del Rectorat 10016/2011.
  2. Es disposa la publicació com a annex del resultat definitiu de la selecció indicada, resultant de la present correcció d’errors.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Codi Nre. de places Edifici Alumnes seleccionats Tutor/a
SBD1 1 Ramon Llull
(horabaixa)
Alejandro Arroyo Varela Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD2 1 Mateu Orfila i Rotger
(matí)
Joan Bernat Esteva Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD3 1 Gaspar Melchor de Jovellanos
(matí)
Zhana Petrova Ignatova Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD4 1 Gaspar Melchor de Jovellanos
(horabaixa)
Alejandro Sándigo Fiol Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD5 1 Guillem Cifre de Colonya
(matí)
Hugo García Alba Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD6 1 Anselm Turmeda
(matí)
Albert Lozano Roger Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD7 1 Anselm Turmeda
(horabaixa)
Víctor Puchades Barriga Director del Servei de Biblioteca i Documentació

Palma, 30 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas