logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10057. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de novembre de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Andreu Taberner, Margalida 101 Rectorat CG C2 16 01-12-11 31-05-12
Balle Cañellas, Maria 681 Edifici Guillem Cifre de Colonya CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Bermúdez de la Chica, M. del Carmen 5175 Edificis A.Turmeda, B. de Pinós i Aulari CG C1 22 01-12-11 31-05-12
Campins Torrens, Catalina 1016 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CG C2 16 01-12-11 31-05-12
Casado Berjillos, M. Isabel 53 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Coll Villalonga, Laura 202 Edifici Sa Riera CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Dols Ruiz, Patrícia 55 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Fiol Duran, Francisca 2039 Servei de Control i Comptabilitat CG C1 18 01-12-11 31-05-12
Fiol Duran, Immaculada 82 Servei de Recursos Humans CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Font Batle, M. Magdalena 169 Edifici Ramon Llull CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Frau Serra, Joan Francesc 152 Edificis A.Turmeda, B. de Pinós i Aulari CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Galmés Santandreu, Margalida 5172 Edifici Guillem Cifre de Colonya CG C1 22 01-12-11 31-05-12
González Coll, Laura 5173 Edifici Ramon Llull CG C1 22 01-12-11 31-05-12
Llabrés Grau, Maria 881 Edifici Guillem Cifre de Colonya CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Mas Mercant, Catalina 5190 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Monterrubio Prieto, Ana 2051 Servei d'Alumnes CG C1 18 01-12-11 31-05-12
Núñez Carrillo, Ana Esperanza 176 Edifici Guillem Cifre de Colonya CG C2 16 01-12-11 31-05-12
Panadés Morey, Dolors 5171 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CG C1 22 01-12-11 31-05-12
Picó Segura, M. del Carme 203 Edifici Sa Riera CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Piqueras Martínez, Araceli 1017 Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Pons Jaume, Josep M. 5174 Edifici Sa Riera CG C1 22 01-12-11 31-05-12
Robles Marín, Carmen 80 Servei de Nòmines i Seguretat Social CG C1 21 01-12-11 31-05-12
Rodríguez Blasco, Cristina 156 Edificis A.Turmeda, B. de Pinós i Aulari CG C2 18 01-12-11 31-05-12
Vich Picornell, Irene 81 Servei de Recursos Humans CG A2 21 01-12-11 31-05-12

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 22 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.