Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Informació pública

Títol Descripció Data de publicació
XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al desenvolupament, any 2024 Publicació de la XIX convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat internacional en el marc de la cooperació al ... 06/02/2024 8:44
Exposició pública de la proposta de modificació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica. En compliment de l'Acord normatiu 13866, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ... 12/01/2024 14:54
Exposició pública de la proposta de modificació del Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana. En compliment de l'Acord normatiu 13866, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ... 09/01/2024 10:32
Exposició pública de la proposta de Màster Universitari en Estudis Mediterranis. Patrimoni Cultural, Història i Art: Perspectives Integrades. En compliment de l'Acord normatiu 13866, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ... 21/12/2023 12:21
Exposició pública del Grau d'Enginyeria de Ciències Agroalimentàries En compliment de l'Acord normatiu 13688, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ... 12/12/2023 11:01
Resolució de la vicerectora d’Estudiants per la qual es convoca el procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional de l’any 2024 Convocaròria del procediment d’accés mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional de l’any 2024 23/11/2023 11:53
Resolució de la Comissió Organitzadora de les Proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen les proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys de l’any 2024 Convocatòria de les proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys de l’any 2024 23/11/2023 9:27
Acta de resolució de la V convocatòria dels premis Agenda 2030 per a la transformació social i el desenvolupament humà sostenible Publicació de l'Acta de resolució de la V convocatòria dels premis Agenda 2030 per a la transformació social i el ... 02/11/2023 9:34
XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament, curs acadèmic 2023-24 Inici de la XXXVII Convocatòria de beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc ... 18/10/2023 12:47
Resolució per la qual es modifica el termini d’esmena de la convocatòria de 25 setembre de 2023 per cobrir places de personal docent i investigador en la modalitat de professor associat Modificació del termini d'esmenes de la convocatòria de 25 setembre de 2023 per cobrir places de personal docent i investigador ... 18/10/2023 12:39