Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Informació pública

Títol Descripció Data de publicació
Acta de resolució de la II Convocatòria dels Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània per a projectes musicals 2023 Acta de resolució de la II Convocatòria dels Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània per a projectes musicals 2023 24/07/2023 12:44
Resolució de dia 21 de juliol i relació definitiva d'admesos i exclosos. Professor permanent laboral indefinit. Resolució de dia 21 de juliol de 2023 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova la ... 21/07/2023 10:15
Resolució de dia 21 de juliol i relació definitiva d'admesos i exclosos. Professor permanent laboral. Resolució de dia 21 de juliol de 2023 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova la ... 21/07/2023 10:09
Resolució de dia 21 de juliol i relació definitiva d'admesos i exclosos. Professor ajudant doctor. Resolució de dia 21 de juliol de 2023 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova la ... 21/07/2023 10:03
Convocatòria entrevistes places de professors associats Convocatòria per a les entrevistes de les places de professors associats dels diferents departaments per al curs 2023-24. 13/07/2023 11:26
Resolució i relació provisional admesos i exclosos. Professor permanent laboral Resolució i relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs de places de personal docent i investigador contractat en la ... 12/07/2023 12:45
Resolució i relació provisional admesos i exclosos. Professor permanent laboral indefinit Resolució i relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs de places de personal docent i investigador contractat en la ... 12/07/2023 12:42
Resolució i relació provisional admesos i exclosos. Professor ajudant doctor Resolució i relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs de places de personal docent i investigador contractat en la ... 12/07/2023 12:34
Resolució i relació definitiva admesos i exclosos. Professorat visitant Resolució i relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos al concurs de places de personal docent i investigador contractat en la ... 12/07/2023 12:28
Correcció d'errades als criteris de contractació del departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Professors associats Correcció d'errades als criteris de contractació per a les places de professor associat del departament d’Infermeria i Fisioteràpia 11/07/2023 11:43