Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Normativa

Títol Descripció Data de publicació
Exposició pública de la proposta del Reglament acadèmic Des de la Comissió acadèmica, hem identificat la necessitat d'actualitzar el Reglament acadèmic per tal de millorar-lo i adaptar-lo a ... 04/03/2024 14:59
Acord 05/23 pel qual s’aprova el reglament que regula l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Acord 05/23 pel qual s’aprova el reglament que regula l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau dels estudis ... 01/12/2023 10:22
Acord 04/23 pel qual s’aprova el reglament que regula l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Acord 04/23 pel qual s’aprova el reglament que regula l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau dels estudis ... 21/06/2023 10:39
Acord executiu 14890/2023, de 19 d’abril, pel qual es regula el tauler electrònic oficial de la Universitat de les Illes Balears Anunci pel qual es fa públic l’acord adoptat pel Consell de Direcció del dia 26 d’abril de 2023 que regula ... 02/05/2023 9:38