Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Doctorat

Títol Descripció Data de publicació
Bases de la convocatòria dels ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears - 2024-25 19/07/2024: Publicació de les bases de la convocatòria dels ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau ... 19/07/2024 12:46
Convocatòria de la sessió extraordinària del Comitè Executiu de Doctorat de dia 9 de juliol de 2024. Convocatòria de la sessió extraordinària del Comitè Executiu, que tindrà lloc el dia 9 de juliol de 2024, a les ... 09/07/2024 11:24
Resolució DEFINITIVA (3) dels ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes Balears: dobles titulacions de màster i codireccions internacionals de doctorat 03/07/2024: Publicada la resolució PROVISIONAL (3) dels ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la Universitat ... 03/07/2024 14:23
Resolució PROVISIONAL (3) dels ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes Balears: dobles titulacions de màster i codireccions internacionals de doctorat 27/06/2024: Publicada la resolució PROVISIONAL (3) dels ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la Universitat ... 27/06/2024 12:24
Convocatòria de Premis Extraordinaris de Doctorat - TBPL 2016-2018 RESOLUCIÓ del Rectorat de dia 19 de juny de 2024 per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió ... 26/06/2024 14:20
Convocatòria de la sessió extraordinària del Comitè Executiu de Doctorat de dia 28 de juny de 2024. Convocatòria de la sessió extraordinària asincrònica del Comitè Executiu, que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2024, a ... 26/06/2024 10:21
Relació definitiva de candidats admesos a la convocatòria del premi extraordinari del programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica (TMAB) - Bienni 2019-2021 Una vegada valorades les reclamacions presentades en el termini establert, es fa pública la relació definitiva dels candidats admesos i ... 10/06/2024 14:35
Relació definitiva de candidats admesos a la convocatòria del premi extraordinari del programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença (TISP) - Bienni 2019-2021 Una vegada valorades les reclamacions presentades en el termini establert, es fa pública la relació definitiva dels candidats admesos i ... 10/06/2024 14:23
Relació definitiva de candidats admesos a la convocatòria del premi extraordinari del programa de Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia (THAG) - Bienni 2019-2021 Una vegada valorades les reclamacions presentades en el termini establert, es fa pública la relació definitiva dels candidats admesos i ... 10/06/2024 14:04
Relació definitiva de candidats admesos a la convocatòria del premi extraordinari del programa de Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia (THAG) - Trienni 2016-2019 Una vegada valorades les reclamacions presentades en el termini establert, es fa pública la relació definitiva dels candidats admesos i ... 10/06/2024 13:47