Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicacions dels llocs de treball de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, del cos específic d’altres serveis, requisit d’experiència i coneixements de gestió, promoció i vendes en l'àmbit editorial. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fan públiques les adjudicacions dels llocs de treball ... 06/06/2024 13:17
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicacions dels llocs de treball de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, del cos específic d’altres serveis, requisit en coneixements i experiència professional en recursos audiovisuals. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fan públiques les adjudicacions dels llocs de treball ... 06/06/2024 13:16
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicacions dels llocs de treball de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, del cos específic d’altres serveis, requisit d’estudis d’informàtica o telecomunicacions. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fan públiques les adjudicacions dels llocs de treball ... 06/06/2024 13:15
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicacions dels llocs de treball de l’escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB, subgrup A2, del cos específic de tecnologies de la informació i comunicacions. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fan públiques les adjudicacions dels llocs de treball ... 06/06/2024 13:15
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics mitjans de la UIB, subgrup A2, del cos específic d’altres serveis, requisit de Graduat/llicenciat en Química. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:14
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics mitjans de la UIB, subgrup A2, del cos específic d’altres serveis. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:13
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics mitjans de la UIB, subgrup A2, del cos específic d’altres serveis, requisit d’estudis de Filologia Catalana/Filologia Hispànica. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:12
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics mitjans de la UIB, subgrup A2, del cos específic d’altres serveis, requisit d’estudis d’enginyeria tècnica. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:11
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics de gestió de la UIB, subgrup A1, de cossos generals, requisit llicenciat/graduat en Dret. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:10
Procés d’estabilització pel sistema de concurs (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022). Adjudicació del lloc de treball de l’escala de tècnics superiors de la UIB, subgrup A1, del cos específic d’altres serveis, especialitat assessor lingüístic. D’acord amb el punt 13.2 de les bases de la convocatòria es fa pública l’adjudicació del lloc de treball ofert ... 06/06/2024 13:10