Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala d'auxiliars administratius, subgrup C2. Resolució del Rectorat del dia 15 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 15/11/2023 14:00
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala d'ajudants a suport de serveis, subgrup E. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:13
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial d'oficis. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:11
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial de laboratori, estudis d'informàtica. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:09
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics especialistes en TIC, subgrup C1. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:06
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, àmbit editorial D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:04
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics mitjans, subgrup A2, requisit de Grau en Química. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 09/11/2023 11:01
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala d'ajudants a suport de serveis, subgrup E. Resolució del Rectorat del dia 7 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 08/11/2023 14:10
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial d'oficis. Resolució del Rectorat del dia 7 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 08/11/2023 14:01
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial de laboratori, estudis d'informàtica. Resolució del Rectorat del dia 7 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 08/11/2023 13:56