Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Provisió temporal de llocs de treball. Adjudicacions, puntuacions definitives i places que es declaren desertes del concurs específic i general Provisió temporal de llocs de treball. Adjudicacions, puntuacions definitives i places que es declaren desertes del concurs específic i general 29/11/2023 12:58
Convocatòria de la reunió ordinària del Consell de Departament de Química Reunió ordinària del Consell de Departament de Química 24/11/2023 11:30
Provisió temporal de llocs de treball. Adjudicacions, puntuacions provisionals i places que es declaren desertes del concurs específic i general Provisió temporal de llocs de treball. Adjudicacions, puntuacions provisionals i places que es declaren desertes del concurs específic i general 22/11/2023 13:12
Resolució convocatòria d’ajuts ERASMUS+ KA131 de mobilitat per al PTGAS de la UIB per a formació (STT) curs acadèmic 2023-24, corresponent al primer termini Resolució definitiva de la convocatòria d’ajuts del programa ERASMUS+ KA131 de mobilitat per al personal tècnic, de gestió i d’administració ... 17/11/2023 8:52
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, estudis d’informàtica D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 15/11/2023 14:15
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l’escala de tècnics especialistes, subgrup C1, estudis d’informàtica. Resolució del Rectorat del dia 15 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 15/11/2023 14:13
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial de laboratori, tècniques de laboratori. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 15/11/2023 14:11
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l’escala d'auxiliars, subgrup C2, especialitat oficial de laboratori, tècniques de laboratori. Resolució del Rectorat del dia 15 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 15/11/2023 14:08
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala d'auxiliars administratius, subgrup C2. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 15/11/2023 14:04
Procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 15/11/2023 14:04