Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics especialistes, requisit en l’àmbit de recursos audiovisuals. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 13:05
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics especialistes, requisit en l’àmbit de recursos audiovisuals. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 13:03
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics mitjans en TIC. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 13:01
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics mitjans en TIC. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 12:59
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics mitjans. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 12:56
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics mitjans. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 12:53
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics mitjans, requisit d’estudis de Filologia Catalana / Filologia Hispànica. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 12:51
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics mitjans, requisit d’estudis de Filologia Catalana / Filologia Hispànica. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 12:48
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics mitjans, requisit d’estudis d’enginyeria tècnica. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 12:44
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics mitjans, requisit d’estudis d’enginyeria tècnica. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 12:41