Restableix criteris

Llista d'anuncis de la categoria: Personal-PAS

Títol Descripció Data de publicació
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 14:50
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l’escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis . RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 14:49
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics especialistes D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 14:47
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics especialistes RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 14:45
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics especialistes, gestió tècnica i econòmica de projectes. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 14:43
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics especialistes, gestió tècnica i econòmica de projectes. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 14:41
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l'escala de tècnics de gestió, requisit de llicenciat/graduat en Dret. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 14:39
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics de gestió, requisit de llicenciat/graduat en Dret. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 14:36
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Llista provisional de mèrits al·legats de l’escala de tècnics superiors, especialitat assessor lingüístic. D’acord amb la base 9.1 de la convocatòria, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal ... 30/11/2023 14:29
Procés d’estabilització pel sistema de concurs per a l’accés a diferents cossos i escales com a funcionari de carrera de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB (BOIB num.168, de 27 de desembre de 2022). Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l'escala de tècnics superiors, especialitat assessor lingüístic. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de novembre de 2023 per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants ... 30/11/2023 14:28